FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 13/03/2008

Grunder för avskedande

Hej Lawline! Det hände en mindre jobbincident med en bil (10km/h) på mitt jobb. Jag gjorde allt för att ingen människa skulle bli skadad, som tur blev bara några bilar mindre skadade. Jag blev tillsagd av min chef att skriva en skaderapport. Istället blev jag muntligen avskedad med omedelbar verkan. (Är timanställd sedan 10månader) Har dom rätt att avskeda mig pga detta??

Lawline svarar

Vad som exakt inträffat är, utifrån informationen i frågan, omöjligt att utläsa. Om händelsen is sig är så vårdslös att avskedande kan komma i fråga går därför ej att svara på. Däremot finns lagstadgade rättigheter för arbetstagare vad gäller avskedande. Avskedande regleras i lag om anställningsskydd (se http://www.lagen.nu/1982:80 ). Enligt 18 § får en arbetstagare avskedas om han grovt åsidosätter sina skyldigheter. Enligt 19 § skall avskedandet vara skriftligt och på arbetstagarens begäran skall omständigheterna som grundade avskedandet uppges. Arbetsgivaren skall också i beskedet informera om vad arbetstagaren skall iaktta för det fall han vill göra avskedandet ogiltigt. Arbetsgivarens förfarande är med andra ord lagstridigt och kan exempelvis föranleda skadestånd enligt 38 §. Om inte annat kan du kontakta din fackförening (förutsatt att du är ansluten) så hjälper de säkert gärna till. Vänligen
Ludvig FrithiofRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”