FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt06/05/2008

Föreligger rätt till hävning?

Jag köpte en scooter av ett företag i göteborg. Efter att det uppstått fel efter bara 2 mil och deras löfte om att leverera den fixade mopeden inom en vecka inte infriades så begärde jag en hjälm i kompensation. Säljaren gick inte med på detta utan sa "Då är det bättre att vi upphäver köpet" vilket jag godtog (muntlig överenskommelse). Förvånande nog fick jag strax efteråt en faktura från säljaren där jag skulle betala för hjälm, lås och mopedmontering. Detta var aldrig något vi kommit överens om när det gäller upphävandet av köpet. Jag trodde att man lämnade tillbaka varorna och fick pengarna tillbaka, och enligt konsumentverkets hemsida stämmer detta. Trots att i emailet där fakturan fanns med stod att dom skulle ta bort försäkringar och lånet (som jag varit tvungen att teckna för att få råd med moppen) säger dom nu att dom aldrig gått med på att upphäva köpet. För mig så är emailet bevis för att ett upphävande har ingåtts och att då borde man följa regler vid upphävande av köp. Vad anser ni?

Lawline svarar

Hejsan och tack för ditt mail! Det är konsumentköplagen som här är tillämplig http://lagen.nu/1990:932 och enligt den har säljaren en relativt långtgående rättighet att avhjälpa felen innan hävning eller omleverans blir aktuellt. Pacta sunt servanda eller avtal skall hållas är dock den allra mest väsentliga rättsprincipen i avtalsrätten. Ni hade här ett avtal, om än muntligt, om att köpet gällande mopeden skulle hävas och då skall så ske. Vid hävning av köp skall du inte utsättas för några som helst merkostnader. Det du möjligtvis kan behöva acceptera är ett nyttoavdrag vilket här måste bli marginellt eftersom du knappt använt mopeden. Ord står här mot ord. Jag tror dock att affären kan få svårt att förklara anledningen till varför mailet du beskriver skickats. Om du vill försöka få egenom hävning rekommenderar jag dig att skicka in en anmälan till Allmäna Reklamationsnämnden, www.arn.se som utför en kostnadsfri prövning i frågan. Lycka till! Med vänlig hälsning,
Rådgivare