FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 10/03/2008

Uppsägning av allmän visstidsanställning

Jag har en anställd som har en allmän visstidsanställning till 20080630. Nu har han sagt aviserat att han tänker säga upp sig för att tillträda en annan tjänst den 1 maj. Vad säger lagen - kan han verkligen göra det?

Lawline svarar

Hej! Regler om anställningsavtal och uppsägningstider återfinns i lagen (1982:80) om anställningsskydd. Denna lag är, enligt 2 §, tvingande till arbetstagarens förmån, vilket innebär att ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen. Enligt 11 § har både arbetsgivare och arbetstagare en uppsägningstid på minst en månad. Vidare stadgas att arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av - två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år, - tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år, - fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år, - fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och - sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år. Uppsägningstiderna enligt 11 § knyts således till "den sammanlagda anställningstiden". Därmed avses den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren vid uppsägningstillfället. Om arbetstagaren i Ditt fall har arbetat för Dig under kortare tid än två år, har han således en uppsägningstid på en månad, vilket innebär att han har rätt att innan den 1 april säga upp sig för att lämna sin tjänst den 1 maj. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”