FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt07/03/2008

Skada orsakad av hund

Hur långt sträcker sig det strikta ansvaret gällande hundar när en hanhund parat sig med en tik som varit kopplad eller på sin ägares mark. Kan hanhundens ägare bli skadeståndsskyldig eller vad gäller?

Lawline svarar

Hej! En hundägare har, enligt 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hund och katt, ett rent strikt ansvar för skador som orsakas av dennes hund. Ägaren eller innehavaren ska med andra ord erlägga ersättning, oavsett om han eller hon vållat skadan. Kan man påvisa att skada uppkommit då hanhunden parat sig med tiken, är hanhundens ägare således skyldig att betala skadestånd. Med vänlig hälsning
Rådgivare