FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt26/05/2008

Förändring av servitut

Hej! Vi har ett servitut för brygga på en grannfastighet. Denna fastighet är ett båtvarv. Vi har en brygga där sedan 1990. Nu hotar varvsägaren att vilja flytta vår brygga utan vårt medgivande till sämre plats med mycket litet vattendjup och dyig strand. Kan han göra det? Om han har det, vem ska stå för kostnader?

Lawline svarar

Då det gäller servitut handlar det om att balansera intressen. Fastighetsägarens intresse av att disponera marken måste vägas mot det allmänna intresset av en ändamålsenlig markanvändning. Av betydelse är därför främst fastighetsägarens skäl till att flytta er brygga. De skäl som denne kan anföra är att bryggans nuvarande placering innebär en betydande nackdel för denne samt att en annan placering av bryggan skulle innebära en förbättrad markanvändning. Vidare är även servitutets utformning av betydelse. Om bryggans nuvarande placering är preciserad i servitutet innebär detta att ni har en starkare rätt. Fastighetsägaren måste i ett sådant fall begära att en domstol ändrar servitutet. Om bryggans placering inte framgår av servitutet kan någon av parterna begära att en domstol preciserar servitutets innehåll närmre. Ni får själva stå för kostnader för de kostnader som kan uppstå till följd av servitutets förändring om ni inte kommer överens om något annat.
Marcus BergströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000