FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt27/03/2008

BRFs möjligheter att stoppa andrahandsuthyrning

Fråga 1 Vilka möjligheter har en bostadsrättsstyrelse att stopp en begäran om andrahandsuthyrning till juridisk person. Fråga 2 Vilka möjligheter har en bostadsrättsstyrelse att stopp en begäran om andrahandsuthyrning Mvh

Lawline svarar

Hej! En andrahandsuthyrning av bostadsrätt ska ske med styrelsens samtycke, 7:10 BRL. Samtycke krävs inte om bostadsrätten exempelvis köpts exekutivt eller genom tvångsförsäljning. Samtycke från styrelsen krävs heller inte om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten innehas av kommun eller landsting. Även om styrelsen vägrar samtycke till en andrahandsuthyrning kan hyresnämnden ge tillstånd. Detta tillstånd ska tidsbegränsas och ges om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Samtycke kan exempelvis inte vägras endast för att hyresgästen saknar betalningsförmåga utan det ska gälla personliga kvalifikationer, det vill säga hyresgästens skötsamhet. Bostadsrättshavarens skäl för uthyrningen är ungefär som de som gäller för hyreslägenheter men för bostadsrättshavaren kan skälen vara mer varierande, exempel är arbete eller studier på annan ort, sjukdom, att en förälder vill hyra ut till sitt barn eller att man vill flytta till lägenheten efter pensionen men under tiden vill hyra ut lägenheten. Uthyrningen kan beviljas under flera år men ju längre tid uthyrningen ska ske, desto tyngre skäl krävs normalt för att gå emot styrelsens vilja. Ren spekulation där bostadsrättsinnehavaren själv inte planerar att utnyttja lägenheten anses inte som beaktansvärda skäl. En utgångspunkt är också att tillräckligt många bostadsrättsinnehavare själva måste bo i fastigheten för att förvaltningen ska fungera. I princip gäller samma regler för bostadsrätter som är lokaler. Om bostadsrättsinnehavaren till en bostadslägenhet är en juridisk person har föreningen i princip godtagit att andrahandsuhyrning ska ske eftersom en juridisk person inte kan bo i lägenheten. Juridiska personer som har permanentbostäder behöver särskilt avtal med föreningen om andrahandsuthyrningen av lägenheten sker annan form av användning. En uthyrning av bostadslägenhet till en juridisk person innebär sannolikt att lägenheten kommer att behöva hyras ut i tredje hand av andrahandshyresgästen. Jag har inte hittat någon information om att man skulle bedöma uthyrning till en juridisk person annorlunda mot en uthyrning till en fysisk person. Lag om bostadsrätt hittar du: http://lagen.nu/1991:614. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”