FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/03/2008

Fel i eluttag vid fastighetsköp, undersökningsplikt

I vår nyköpta bostadsrätt har vi upptäckt att 2 av 3 vägguttag inte fungerar i ena sovrummet. Säljaren hävdar att de aldrig har använt dessa 2 vägguttag och inte känt till felet. Hon hävdar också att vi som köpare har undersökningsplikt och borde ha tagit reda på om vägguttagen fungerade. Hon vill inte ta på sig något ansvar. Frågan är alltså om det i undersökningsplikten ingår att kontrollera att alla väggutag i en lägenhet på över 100 kvm fungerar. Eller kan detta betraktas som ett dolt fel som ska avhjälpas av säljaren?

Lawline svarar

Hej, Vid köp av fastighet har köparen en omfattande undersökningsplikt. Fel och brister i en fastighet som inte faller under denna plikt beskrivs som dolda fel. För att ett sådant ska kunna åberopas krävs också att det verkligen vid en normal genomgång av en bostad/fastighet så ska felet inte gå att upptäcka. I detta fall handlar det om en enkel kontroll som ska till från er sida för att upptäcka felet. Min uppfattning är att det kommer bli mycket svårt för er att få rätt i denna fråga vid en eventuell tvist. Skulle det dock vara så att ni har frågat säljaren om hur statusen är på eluttagen i huset och denne svarat i stil med att det är inga problem eller liknande har ni bättre förutsättningar för att få rätt då hänsyn ska tas till omständigheterna vid köpet. Lagen säger att även hänsyn ska tas till fastighetens skick och den normala beskaffenheten hos jämförbara fastigheter. Bestämmelserna kring detta regleras i Jordabalken 4 kap 19 § 3 st. se www.lagen.nu/1970:944 . Med vänlig hälsning,
Rådgivare