FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt05/04/2008

Tvist vid hyra av frisörstol

Jag hyr en stol på frisörsalong och nu har jag och salongsägaren kommit i tvistemål om uppsägningstiden. Därav har hon stängt av kunderna till mig. jag får inte tillgång till telefonen i salongen ej heller svara i den så jag får inga bokningar, Kan jag begära ersättning för förlorad inkomst i kvarvarande månader av hyresavtalet? Om jag ser tillbaks den tiden jag har hyrt och vilka inkomster jag haft.

Lawline svarar

Hej, Kvinnan som äger den frisörsalong där du hyr en stol upplåter en nyttjanderätt till dig. Vad gäller denna form av nyttjanderätter, dvs. nyttjanderätt till lös egendom, finns idag ingen rättslig reglering. Detta innebär att du måste gå till ert avtal för att kunna avgöra om ägaren begår avtalsbrott genom att inte ge dig tillgång till de hjälpmedel du är beroende av för att kunna utnyttja din stol, dvs. telefon och liknande. Om det visar sig att ägaren har begått avtalsbrott torde inte du heller vara tvungen att uppfylla dina skyldigheter enligt avtalet, främst betalning av hyra. Om du redan betalat in hyra för den återstående perioden kan det dock bli svårt att kräva tillbaka pengarna från ägaren. Om avtalsbrott har begåtts torde du dessutom ha möjlighet att kräva skadestånd från ägaren för den skada ägaren orsakat dig enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen. Avslutningsvis bör det nämnas att det i många fall tyvärr kan innebära större kostnader att inleda en tvist än vad en gynnande dom kan medföra. Om du önskar att närmare studera aktuell lagtext hittar du en länk till skadeståndslagen (1972:207) http://lagen.nu/1972:207. Vänligen,
Alexandra DahlénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000