FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt03/04/2008

Köp av andel i samägd fastighet.

Min syster och hennes ex-make köpte ett fritidshus under sitt äktenskap. För några år sedan tog de ut skilsmässa men äger fortfarande fritidhuset tillsammans. Nu vill min syster sälja sin andel av fritidshuset till mig. Krävs ett godkännande från hennes ex-make eller någon annan speciell hantering eller kan vi genomföra försäljningen/köpet av halva fastigheten på samma sätt som om hon ensam ägde fritidhuset?

Lawline svarar

Jag förutsätter i svaret att både din syster och hennes ex-make är registrerade som ägare till huset. För samägd egendom gäller samäganderättslagen som hittas http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 . För samägd egendom gäller att delägarna måste vara överens vad det gäller förfoganden över det samägda i sin helhet, det vill säga försäljning, uthyrning, ombyggnationer och så vidare som berör egendomen i sin helhet. Över respektive delägares egen andel av egendomen är huvudregeln istället att var och en av delägarna har rätt att disponera över denna efter eget tycke. Enligt huvudregeln föreligger därmed inget hinder för din syster att sälja sin andel av fritidshuset till dig utan ex-makens godkännande. Undantag från huvudregeln enligt ovan kan förekomma om något annat överenskommits genom samägaravtal. Vad gäller fast egendom, som en fastighet, är det något oklart i vilken grad man kan avtala om hinder för en delägare att fritt sälja vidare sin andel i en fastighet som köpts gemensamt. Eventuellt är det så att avtal om förköpsrätt och liknande, som annars vid samägande kan ge en part en rättighet att själv köpa andelen, inte skulle anses gällande, medan avtalade begränsningar i en delägares rätt att sälja vidare till någon annan än den andre skulle kunna godtas. Om din syster och hennes ex-make inte överenskommit om vad som ska gälla om någon av dem skulle vilja sälja sin andel aktualiseras emellertid inte denna problematik och det står din syster fritt att sälja till dig. Samma formkrav gäller för andelsköp som annars gäller vid köp av fastighet. Vänliga hälsningar
Johanna NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000