FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 10/03/2008

Konkurrensklausul

Hej Gällande konkurrensklausul. Jag är nyss fyllda 26 år och anställd på ett bolag i Sverige (AB) sedan 1 år och 3 månader. Vi arbetar med förpackningsmaterial till livsmedelsindustrin. När jag skiftade jobb inom arbetet från att ha arbetat som säljkoordinator till att starta som säljare blev jag tvungen att skriva på en konkurrent klausul på 18 mån om jag ville ta anställningen. I Sverige är vi ett rent försäljningsbolag och har all vår tillverkning utomlands. Jag har ingen speciell utbildning som företaget betalat, ingen spetskompetens och endast arbetat på företaget i 1,3 år. Min fråga är således om det är skäligt att jag har en konkurrens klausul i mitt avtal? Jag kan inte säga att jag besitter någon speciell kunskap om våra produkter (mer än allmänt). I vår bransch är det mer än vanligt att vi analyserar varandras material för att kunna veta vad vi skall erbjuda kunden. Det jag vill få fram är att konkurrenterna hela tiden analyserar våra material (och vi deras) dvs de vet lika mycket (nästan i varje fall) om våra material som jag. Det skall kanske också sägas att jag nu har blivit kontaktad av en konkurrent som vill att jag skall börja arbeta hos dem (30 % mer i lön). Jag vore vändigt tacksam om du skulle vilja ge mig ett svar på detta. På förhand tack. Med vänliga hälsningar Anders

Lawline svarar

Hej! Detta med konkurrensklausuler är inte en riktigt klar och tydlig fråga i den svenska rätten. Därför är det nu svårt att komma med ett tydligt svar, men jag ska försöka. Utgångspunkten vad gäller dessa typer av klausuler är att avtalet ska hållas. Du visste vad du skrev på när ni ingick avtalet därför är klausulen giltig. Sen finns det precis som du antyder i frågan några regler som kan göra att en konkurrensklausul blir ogiltig eller i vart fall att skadeståndet för att bryta mot denna klausul kan bli mindre. För att en konkurrensklausul ska bli ogiltig eller kunna jämkas så krävs att den är oskälig. Kriterier som brukar användas för att mäta om en klausul är oskälig är saker som längden på klausulen och till vilket syfte klasulen har använts. I ditt fall är 18 månader en längd som brukar användas när mycket värdefull information ska skyddas. Syftet bakom en konkurrensklasul får bara vara att skydda värdefull information samt att skydda sitt kundregister. I ditt fall låter 18 månader som en väldigt lång tid när du inte sitter inne på skyddad information men kan möjligtvis vara motiverat om du har möjlighet att ta kunder från företaget vid ett avslut av anställningen. Mitt svar blir till dig att du förmodligen behöver gå till domstol för att få din konkurrensklausul ogiltigförklarad, om du inte kan komma överrens med dina arbetsgivare, och ditt fall är inte alldeles solklart. Alltså råder jag dig att prata med dina arbetsgivare i första hand. Hälsningar
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?