FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/02/2008

Uppsägning av hyresgäst pga. dröjsmål med hyran.

min hyresvärd vill inte förlänga mitt hyreskontrakt,då han ansett att vi betalat hyran försent.Det har vi gjort,ibland har hyran kommit in 1 el.2 dagar försent.Dock har hyran de senate 4 månaderna varit på hans konto i tid.Vi är en 3 barns familj som hyrt detta gamla hus i snart 8 år.Trots att vi återkommande klagat på underhållet har ingenting gjorts under dessa år.Maskiner är sönder o.s.v kan du ge oss råd hur vi skall agera fortsättningsvis.Vi har fått rådet att i rekommenderat brev meddela att vi inte accepterar hans vägran att förlänga vårt kontrakt.Vad har vi för chanser???Med Vänliga Hälsningar Eva Börjesson

Lawline svarar

Hej! Till att börja med kan det bara konstateras att man alltid bör betala hyran i tid om man är mån om sitt hyreskontrakt, men en försening som endast innebär en eller två- dagars väntan för hyresvärden bör i princip ej kunna utgöra ett giltigt skäl för uppsägning. Jag utgår i mitt svar från att ni innehar ett förstahandskontrakt då du ej skrev något annat. Som huvudregel har ni då som hyresgäster ett sk. Besittningsskydd som innebär en rätt till förlängning av avtalet vid avtalets utgång, vare sig utgången beror på att ett tidsbestämt kontrakt löpt ut eller om det beror på en uppsägning. Dock finns det vissa besittningsbrytande omständigheter som kan leda till uppsägning, men utifrån lagtexten framgår det att hyran i sådant fall ska försenad med över en vecka och dessutom ska hyresgästen ha en rätt till rättelse, dvs betalning av hyran innan uppsägning kan bli aktuellt. Detta enligt Jordabalken 12 kap 42-43§§, Om man ser till ert fall så har hyran aldrig varit försenad med en vecka och ni har dessutom betalat i tid de senaste fyra månaderna. Om hyresvärden grundar sin uppsägning endast på dessa omständigheter bör han ej ha särskilt goda chanser till att få uppsägningen godkänd av Hyresnämnden. Det ni bör göra är att precis som ni blev rekommenderade, skicka ett brev och meddela att ni motsäger er uppsägningen och även vara noggranna med att betala hyran i tid. Vad som händer då är att tvisten om uppsägningen måste hänskjutas till Hyresnämnden, där de tar ställning till om uppsägningen ska godkännas eller inte. Detta enligt Jordabalken 12 kap 49§. Se. Hyresgäster brukar ha ett starkt skydd när man använder boendet som åretruntboende, vilket jag utgår från att ni gör. Hyresvärden har således inte rätt att säga upp avtalet direkt på de grunder han anfört. Dock ska det tilläggas att det finns något som heter svagt besittningsskydd, vilket man som hyresgäst har om villan man hyr är hyresvärdens privata villa och han nu önskar att flytta in själv eller är i stort behov av att sälja villan. Det svaga besittningsskyddet innebär att hyresgästens möjligheter att vinna i Hyresnämnden minskar. Detta gäller ej om hyresvärden bedriver en affärsmässig uthyrning, dvs. hyr ut flera hus till olika hyresgäster, då gäller det vanliga starka besittningsskyddet. Detta enligt Jordabalken 12 kap 46§ 6p., http://www.lagen.nu/1970:994 Lycka till! Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000