FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/02/2008

Besiktningsmannens ansvar

Köp av mögelhus! För 1 1/2 år sedan köpte vi ett hus där säljaren sa att träpanelen behövdes bytas ut pga att det luktar från den tryckimpregnerade cuprinolen. Mäklaren och säljaren sa detta. Vi besiktigade huset. Besiktningsmannen sa samma sak. Vi köpte då huset. Efter 2 månader kände vi att det luktade om våra kläder. Då tog vi kontakt med en annan besiktningsman. Han konstaterade att syllarna var fuktiga och mögelangripna. Vad ska vi göra?

Lawline svarar

Hej, När man köper ett hus har köparen en s.k. undersökningsplikt som innebär att man inte får åberopa ett fel som man borde ha upptäckt vid en normal undersökning. Eftersom säljaren (och mäklaren) i det här fallet har påpekat att det verkar vara vissa problem med huset utökas köparens undersökningsplikt ytterligare. Min bedömning är därför att det blir svårt för Er att kräva ersättning från säljaren för felet. Mitt råd är istället att Ni vänder er mot den första besiktningsmannen och kräver ersättning för de kostnader som mögelskadorna orsakar. Att döma av förutsättningarna i Er fråga har den första besiktningsmannen missat mögelangreppet vid sin besiktning vilket borde innebära att denne har gjort fel under sitt uppdrag. Ni bör därför kräva ersättning av besiktningsmannen (i praktiken från dennes försäkring) för de uppkomna skadorna. Vänliga hälsningar
Jonas ÖjelidRådgivare