FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt29/06/2008

Accept som inte överensstämmer med anbud

Jag har sagt upp min hyreslägenhet from 2008-08-01 och har sagt till hyresvärden att jag ev kan flytta någon vecka innan om ny hyresgäst vill flytta in. Jag har fått en märklig bekräftelse från hyresvärden: "Uppsägningen är godkänd till den 2008-07-31, vid vilket datum hyresförhållandet upphör. Samtidigt bekräftar vi att avflyttning kommer att ske den 2008-07-01." Innebär detta att jag måste flytta den första juli eller vad?

Lawline svarar

Hej, om det är så att du har sagt upp lägenheten till rätt tid så finns det ingen skyldighet för dig att flytta ut tidigare. Givetvis kan ni, efter det att lägenheten är uppsagd, komma överens om annat utflyttningsdatum, men detta kräver ett avtal därom. Ett avtal kommer till stånd genom gemensamma viljeförklaringar; d.v.s båda parterna ger sitt samtycke till ett visst innehåll. I detta fall har du sagt att du eventuellt kan flytta ut någon vecka tidigare. Hyresvärdens "bekräftelse" om att avflyttning ska ske en månad tidigare, innebär inte en accept eftersom du inte har avgivit ett förslag motsvarande det innehåll som han har accepterat. Enligt avtalslagen, 6 § skall en s.k. oren accept (d.v.s. ett svar som innehåller att anbud antages men som ändå inte överensstämmer med innehållet i anbudet) ses som ett avslag i förening med nytt anbud. Sannolikt kan ditt uttalande inte ses som ett anbud i lagens mening; det krävs nämligen i princip att ett anbud är ett definitivt ställningstagande. Vidare kan det konstateras att hyresvärden i varje fall inte har gjort någon ren accept. Mot denna bakgrund har ett avtal inte kommit till stånd och du är således inte skyldig att flytta ut till det datum som hyresvärden "bekräftar". Det kan tilläggas att enligt ovan nämnda paragraf, andra stycket, gäller att om den som avger ett svar som inte stämmer överens med anbudet, ändå tror att de båda viljeförklaringarna stämmer överens och du som mottagare måste inse detta, är du skyldig att meddela motparten om missförståndet. Om så inte görs, betraktas det som om avtal har kommit till stånd i enlighet med svaret. Som påpekats ovan torde ditt förslag inte utgöra ett anbud i lagens mening. Vidare verkar det osannolikt att hyresvärden skulle vara i god tro om att han har gjort en s.k. ren accept. Mot denna bakgrund är min bedömning att du inte kan bli bunden av hyresvärdens bekräftelse, men det kan ändå rekommenderas att du uppmärksammar honom på missförståndet, för att undvika oklarheter. Avtalslagen hittar du https://lagen.nu/1915:218 . Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000