FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt28/02/2008

Tolkning av skuldebrev

På ett enkelt skuldebrev saknas ränta, när lånet skall börja återbetalas och avslutas med...." och återbetalning är överenskommen att ske när tillfälle och ekonomi så tillåter". Hur skall detta tolkas? Kan återbetalningskrav ställas när som hels ändå? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! När en formulering är så oklar som i detta fall får man försöka tolka den utifrån olika tolkningsmetoder. Om parterna var överens om innebörden av formuleringen när de skrev skuldebrevet ska den av parterna avsedda tolkningen gälla. Om parterna inte har någon gemensam uppfattning om hur formuleringen ska tolkas får innebörden fastställas på annat sätt. Eftersom formuleringen är så vag och allmänt formulerad ligger det närmast till hands att hävda att det inte har avtalats om en bestämd förfallodag. Enligt 1 kap. 5 § skuldebrevslagen, http://lagen.nu/1936:81 , ska gäldenären i sådana fall betala vid anfordran från borgenären. Gäldenären har även rätt att betala tillbaka skulden innan borgenären begärt detta. Dröjsmålsränta på fordringar utan bestämt förfallodatum utgår enligt 4 § 1 st. räntelagen, http://lagen.nu/1975:635 , från den dag som infaller trettio dagar efter det att borgenären har framställt betalningskrav avseende ett bestämt belopp med angivande att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta. Räntan utgår enligt 6 § med referensräntan plus åtta procentenheter. Vänligen
Filip SkoglundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”