FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 24/02/2008

Uppsägning av tidsbegränsad anställning

Hej! Jag skrev på ett avtal om projektanställning, tidsbegränsat till en månad. Men samma morgon som tillträdesdatumet inträdde fick jag reda på att det jobb jag skulle göra inte behövdes göra, det fanns m a o inget att utföra. Och det finns ingen uppsägningsklausul i kontraktet. Det enda som står är att "anställningen upphör efter projekttidens slut". Min fråga är om arbetsgivaren kan säga upp utan att ersätta mig, eller vad gäller i det här fallet? Vad har jag för rättigheter?

Lawline svarar

Pacta sund servanda (avtal skall hållas) är den mest grundläggande principen inom avtalsrätten och är givetsvis tillämplig på anställningsavtal. Regler om anställningsavtal finns i lag om anställningsskydd (se http://lagen.nu/1982:80). 5 § reglerar tidsbegränsade anställningar. Uppsägningar skall vara skriftliga och sakligt grundade (6,7 §§). Brist på arbete kan vara en sådan grund. Enligt 11 § gäller dock en minsta uppsägningstid av en månad. Bryter arbetsgivare mot dessa regler kan bl.a. skadestånd aktualiseras (38 §) Vänligen
Ludvig FrithiofRådgivare
Hittade du inte det du sökte?