FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal19/02/2008

Besittningsskyddet vid hyra av villa

Hyrt en villa i nio år inget avtal om avstående av besittningsrätt finns uppsagd tre mån enl avtal då hyresv. anser sig behöva villan själv vad är mitt läge

Lawline svarar

Hej!Hyr du en villa så har du som utgångspunkt ett besittningsskydd, dvs en rättighet att få ditt hyresavtal förlängt vid en uppsägning. Dock är detta besittningsskydd svagt vid uthyring av privat villa. Din hyresvärd måste gå till hyresnämnden och få sin uppsägning godkänd där, om du inte samtycker till uppsägningen. Argumentet att värden själv vill bo i villan eller sälja den är enligt lag och praxis godkända skäl för att inte förlänga hyresgästens avtal. Dvs. risken är stor att ditt avtal kan sägas upp på laglig väg. Detta enligt Jordabalken 12 kap 46§ 1 st 6p. Se. http://www.lagen.nu/1970:994.Denna regel gäller dock endast om man hyr ut en villa för privat bruk. Äger din hyresvärd flera villor och hyr ut dessa yrkesmässigt gäller inte det försvagade besittningsskyddet i 6p. Då har du ett vanligt starkt besittningsskydd och din hyresvärd har då inte samma möjligheter att säga upp ert avtal.Om du verkligen vill bo kvar i villan, vilket jag förmodar att du vill så bör du motsäga dig uppsägningen och sedan låta hyresnämnden avgöra frågan. I bästa fall så räcker ditt besittningsskydd för att hyresnämnden ska ogilla uppsägningen.Lycka till!Med vänlig hälsning

Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?