FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/03/2008

Bostadsrättsförsäljning

Jag har via en mäklare köpt en bostadsrätt. Kontrakt är underskrivet av båda parter och handpenning är inbetald. Nu har säljaren ångrat sig och vill häva köpet. Jag vill fullfölja köpet. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej, Tack för Din fråga! Äganderätten övergår i och med köpeavtalet. Detta förutsätter att köpeavtalet uppfyller formkraven som stadgas i 6 kap. 4 § bostadsrättslagen (1991:614). Bland annat ska det vara upprättat skriftligen och undertecknat av köparen och säljaren. I ert fall verkar formkraven vara uppfyllda, avtalet torde därför inte vara ogiltigt. Endast grunder för hävning enligt köplagen (1990:931) kan i det fallet leda till hävning av köpet. På grundval av frågan kan jag inte bedöma om så är fallet. Se exempelvis 54 och 55 §§ köplagen om de olika grunderna för hävning som säljaren kan använda. Ni har sammanfattningsvis skrivit under ett avtal som är bindande och mycket väl kan läggas till grund för en fullgörelsetalan i domstol. Köplagen finns http://lagen.nu/1990:931 Bostadsrättslagen finns http://lagen.nu/1991:614 Med vänlig hälsning
Carl Johan FahlanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000