FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt23/02/2008

Hyresnedsättning vid vattenskada

Hej! Jag bor i en hyreslägenhet. Jag har haft en vattenskada i min lägenhet och har därför inte kunnat bo där den senaste månaden. Nu undrar jag vad jag har för rätt till ersättning? Min egen åsikt är att jag inte ska behöva betala hyra för en lägenhet som jag inte har kunnat bo i. Min hyresvärd är också grinig med att betala den el som har gått åt när deras stora fläkt har använts för torkning inne i min lägenhet. Är det inte de som ska betala elen för den? Vattenskadan var helt och hållet deras fel på grund av dåligt underhåll. Tacksam för svar och hjälp!

Lawline svarar

Hej! Det är riktigt att man kan ha rätt till avdrag på hyran när det förekommit brister i lägenheten. Detta grundas i hyresvärdens skyldighet att underhålla lägenheten och se till att den är i brukbart skick under hyrestiden, vilket regleras i Jordalbalken, 12 kap. 15§ och 9§, http://www.lagen.nu/1970:994#K12P15 . En hyresgäst kan alltså få rätt till hyresnedsättning om det föreligger en brist i boendet. En brist utgörs av något som innebär en försämring eller hinder i boendet, som en vattenskada (men även exempelvis buller). En förutsättning för hyresnedsättning är att det inte är hyresgästen själv, eller någon denne svarar för (som en gäst eller familjemedlem) som orsakat bristen. Rätt till hyresnedsättning i anledning av brist föreligger i regel först ifrån det att skadan anmäldes till hyresvärden, och fram tills dess att bristen åtgärdats. Storleken på hyresnedsättningen beror på faktorer som hur stor del, samt vilka delar av lägenheten (exempelvis kök, badrum och så vidare) som berörts och hur bristen påverkat boendet. Hyresnedsättningen kan aldrig uppgå till mer än 100 %. Utgångspunkt för beräkning av nedsättningen är dygnshyran. Förutom hyresavdrag kan du även ha rätt till skadestånd av hyresvärden för annan uppkommen skada, exempelvis på möbler eller mattor, som bristen orsakat. Hyresvärden kan emellertid undgå skadestånd om han visar att bristen inte berott på att han varit försumlig. Även elkostnader i samband med reparationen ska ersättas av hyresvärden om el inte ingår i hyran. Lagstöd för hyresgästens rätt till hyresnedsättning och skadestånd vid brist i boendet regleras i 12 kap. 11§, http://www.lagen.nu/1970:994#K12P11 (samt 16§, http://www.lagen.nu/1970:994#K12P16 ). För att få rätt till hyresnedsättning och/eller skadestånd ska du anmäla kraven skriftligt till hyresvärden. Skicka kravet i rekommenderat brev och behåll en kopia av brevet. Om skadan ännu inte är fullt åtgärdad ska du även skriva att du förbehåller dig rätten till hyresnedsättning och skadestånd på grund av men i nyttjanderätten fram till dess att problemen åtgärdats. Du bör aldrig göra några hyresavdrag på eget bevåg! Då finns risk att du kan bli uppsagd på grund av obetald hyra. Om hyresvärden vägrar att tillmötesgå kraven är det tingsrätten man kan vända sig till. För att vara förberedd på en eventuell tvist om kraven är det viktigt att man dokumenterar skadorna och så gott det går samla ihop annat underlag om skadorna och för beräkning av kostnaderna. Gör en förteckning. Om det finns foton är det bra. Innan man tar en tvist till domstol måste man vara förberedd på att det kan kosta en del. En ansökan till tingsrätten är avgiftsbelagd med för närvarande 450 kr och den part som förlorar kan bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader. Om du har hemförsäkring ska det ingå rättsskydd, kolla vad som täcks av detta! Det går även att få kortare rådgivning enligt Rättshjälpslagen hos vissa advokatbyråer, vilket innebär att man betalar en fast kostnad som är lägre än den normala. Väljer man att anlita ombud kan denne assistera med ansökan till tingsrätt samt med att ta tillvara rättsskyddsförsäkringen. Om du är medlem i hyresgästföreningen kan du vända dig dit för råd och hjälp. Om du har haft andra skador eller kostnader i anledning av vattenskadan kan det även vara värt att kolla vad som kan täckas av hemförsäkringen. Lycka till!
Johanna NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?