FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt04/02/2008

Dolt fel i fastighet

Dolt fel i badrum, köpte en villa för 2 veckor sedan, rev ner badrumstaket och hittade en fuktskada i taket. Troligen pga ett gammalt expansionskärl på vinden! Är detta ett dolt fel? inga anmärkningar är gjorda av besiktningsmannen för fukt i taket.

Lawline svarar

Hej, Det du beskriver kan mycket väl vara ett dolt fel. Som köpare har du enligt 4:19 Jordabalken (JB) Se www.lagen.nu/1970:944 , en undersökningsplikt vid köp av fastighet. Med undersökningsplikt menas att fel av den karaktären att en kunnig lekman skulle kunna upptäcka dem vid en undersökning faller på köparens ansvar. En undersökningsplikt kan vara reducerad, normal eller utökad. Reducerad blir den om säljaren lämnar ett lugnande besked om något förhållande och utökad blir den om köparen tillexempel känner en frän lukt, ser en misstänkt fuktfläck mm. I detta fall har tydligen en besiktningsman varit involverad. Om det är så att skadan är av den karaktären att denne borde upptäckt den vid sin undersökning faller det på köparens ansvar. Exempelvis att fläcken är tydlig från vinden sett. Om så inte är fallet skulle jag ha gått vidare med frågan och begärt ett prisavdrag för kostnaderna att åtgärda själva skadan. Observera att 4:19a anger att Du inte får vänta oskäligt länge med att meddela säljaren om din upptäckt och att du vill reda ut det. Vilket tidsutrymme detta innebär är inte solklart men Du bör höra av dig snarast. Med vänlig hälsning,
Rådgivare