FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt10/03/2008

Utträde ur samfällighet

Hej Kan man begära utträde ur en samfällighet ? Vår/min fastighet tillhör en samfällighet där andelarna bestämdes på 1950 talet. Vid denna tidpunkt så tillhörde den väg som vår utfart ansluter till samfälligheten, men sedan många år tillbaka så är denna väg nu en kommunal väg och ej tilhörande samfällighetens ansvar. Vår tomt angränsar INTE någonstans till någon väg inom samfälligheten och vi nyttjar överhuvudtaget inte någon av vägarna inom samfälligheten. Hur går man tillväga för att se till att fastigheten får utträde från denna samfällighet? 1. Går det att utträda från en samfällighet? 2. Hur göra i så fall (om de går vill säga)?

Lawline svarar

Som jag förstår frågan är er väg en gemensamhetsanläggning, varvid era frågor regleras i 5 § AnL (se http://lagen.nu/1973:1149 ). Enligt denna lag får inte en sådan anläggning inrättas för annan fastighet än sådan för vilken det är av väsentlig betydelse att ha del i anläggningen. Då ni inte längre har användning av anläggningen kan ni begära utträde enligt 35 §. Utträde sker genom förrättning som ansöks hos lantmäterimyndigheten i den ort där er fastighet är belägen enligt 7 § fastighetsbildningslagen (se http://lagen.nu/1970:988). Ansökan om förrättning ska vara skriftlig och som sökande ska ni ange er önskade åtgärd som ni vill ha genomförd samt uppge er och eventuella andra fastigheter ni för talan för. Om det kan anses skäligt att ni skaffar uppgifter eller har uppgifter om de fastigheter ansökan angår ska ni även lämna följande uppgifter om dessa fastigheter; namn och postadress på fastighetsägaren samt ev. innehav av servitut eller andra nyttjanderätter som kan beröras av åtgärden. Med vänlig hälsning
Josefin OhlsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000