FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/02/2008

Köp av fritidshus på arrenderad mark

Hej! Vi ska köpa ett fritidshus på arrendetomt. Markägaren vill inte att vi skriver under arrendeavtalet förrän köpeavtalet är påskrivet, men borde inte arrendeavtalet skrivas på först så att vi inte riskerar att stå där med en stuga utan tomt?

Lawline svarar

Som jag förstått det är huset redan byggt, varvid köplagen (se http://lagen.nu/1990:931) är tillämplig vad gäller själva köpet av huset. Enligt 3 § köplagen kan den avtalas bort. Avtal gäller således före lagen. I köpeavtalet till huset skulle ni därför kunna göra köpet villkorligt så att köpet återgår utifall att inget arrendeavtal kommer till stånd, Arrendeavtal ska enligt JB 8 kap 1 § (se http://lagen.nu/1970:994) upprättas skriftligt för att vara giltigt. Om arrendatorn tillträtt arrendestället utan att skriftligt avtal upprättats och det ej beror på arrendatorn har denne rätt till ersättning för eventuell skada detta medför. Ni ges därför en eventuell rätt till ersättning för skada som kan uppkomma i och med att arrendeavtal inte ingås. Dock kan vissa problem med bevisning uppkomma varför det vore bäst att göra köpet av huset villkorligt eller upprätta ett avtal som medför att ni binder er till husköpet och arrendeavtalet samtidigt. Med vänlig hälsning
Josefin OhlsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000