Vem bestämmer över samägd fastighet?

2006-03-30 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga som troligen berör samäganderättslagen; Min bror och jag ärvde en fastighet för många år sedan. Han har sedan dess nyttjat huset mest och jag har varit där ca två veckor per år. Nu säger han att jag är skyldig honom ca 150.000kr för de kostnader som han har lagt ned på huset från 1988 och framåt. Han har indexuppräknat inköpen samt delat upp elkostnader m.m i två lika delar. Inköpen har han aldrig diskuterat med mig i förväg. Nu undrar jag om han har någon rättsgrund för sin begäran? Han säger också att han annars tänker köpa ut min del av huset. Jag vill självklart inte betala den stora summan som han begär och undrar hur ni tycker att jag ska gå vidare, jag vill ju inte ha en släktfejd!
SVAR

Det verkar utifrån frågan som att det inte finns något avtal mellan dig och din bror som rör ert samägande. När inget är avtalat mellan personer med samäganderätt gäller Samäganderättslagen. (Detta innebär alltså att om ett avtal finns, så gäller det före lagbetsämmelserna.)Enligt 1 § skall delägarna anses äga lika delar av objektet i fråga. Vidare framgår av 2 § att när det gäller förfogande över och förvaltning av objektet så ska alla delägare vara överens om vad som skall göras. Det torde innefatta inköp, ombyggnader och allmänt underhåll av fastigheten.När det gäller kostader ska enligt 15 § dessa delas lika mellan delägarna, eller rättare sagt proportionellt utifrån var och ens andel.Det finns inget i den aktuella lagen som tillåter en delägare att tvångsvis köpa ut den andre. En delägare har dock enligt 6 § rätt att få igenom en offentlig auktion av hela objektet om inte någon annan delägare kan visa synnerliga skäl emot det.Det verkar alltså inte rimligt att du skall behöva betala för inköp som din bror gjort utan ditt samtycke. Däremot, då ni inte avtalat om något annat, torde hälften av elkostnaden vara ditt ansvar i enlighet med 15 § samäganderättslagen. Avslutningsvis har din bror inget stöd för att köpa ut dig mot din vilja.Samäganderättslagen finner du här .

Sara Edström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (616)
2021-12-07 Krävs samtycke mellan samägarna för annan försäljning än offentlig auktion?
2021-12-06 Kan man som delägare av 1/4 av ett fritidshus på eget bevåg hyra ut sin del av fastigheten?
2021-12-01 Måste samägare köpa ut en på begäran?
2021-11-26 Hur upprättar vi ett avtal kring samäganderätt?

Alla besvarade frågor (97695)