FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt09/02/2008

Varumärkesintrång genom hemsida?

Jag tänkte göra en hemsida med domännamnet liknande aftonbladet.se . Tex. www.aftonbladAt.se och göra en sida liknande Aftonbladet.se men sen skriva humor istället för nyheter. Med alltså samma design och då "nästan" samma logga som aftonbladet, alltså "aftonbladAt" istället. Bör detta vara okej?

Lawline svarar

Aftonbladet är ett varumärke och åtnjuter därför varumärkesskydd genom varumärkeslagen (VML), vilket innebär att deras namn, logga och även domännamn skyddas mot intrång. För att avgöra om någon begått intrång i varumärkesrätten får man bedöma om det nya varumärket (i det här fallet din tilltänkta hemsida) är förväxlingsbart med det redan existerande varumärket (här Aftonbladet) se 4§ VML, http://www.lagen.nu/1960:644#P4 . Att skapa ett domännamn som är nästintill identiskt med Aftonbladet, samt att på hemsidan använda sig av “nästan” samma logga, får bedömas som förväxlingsbart. Det skall dock sägas att endast en registrering av domännamnet www.aftonbladAt.se inte behöver ses som ett intrång i sig, men vid en helhetsbedömning av din planerade sida framgår att syftet är att den skall vara förväxlingsbar med Aftonbladets hemsida. Du har heller inte något berättigat intresse till domännamnet och du kommer att bedömas vara i ond tro i förhållande till intrånget. Svaret på din fråga blir alltså att du sannolikt begår intrång i Aftonbladets varumärkesrätt om du fullföljer dina planer varför jag avråder dig från att göra det. Med vänlig hälsning
Siri MårtenssonRådgivare