FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/01/2008

Har man rätt att sluta om lönen är försenad?

Hej, Jag befinner mig i ungefär samma situation som personen som skrev det följande inlägget: http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=12259 Jag har jobbat på företaget i ungefär nio månader, och aldrig fått min lön på det datumet som står i mitt anställningsavtal (vanligtvis mellan 1-4 dagar senare). Chefen brukar betala ut lönen till sina anställda på olika dagar, enligt sin egen prioritering, och skyller alltid på banken eller något annat problem. Har arbetsgivaren i det här fallet "i väsentlig mån åsidosatt sina åligganden," enligt 4 § 3 stycket i Lagen om anställningsskydd?

Lawline svarar

Hej, eftersom jag svarade även på den tidigare fråga som Du hänvisar till så vill jag först och främst säga att jag är medveten om att svaret där är ganska oklart. Anledningen till detta är helt enkelt att det i dagsläget inte finns något klart svar på vad uttrycket "arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden" egentligen innebär när det handlar om försenade löner. När en ny lag stiftas görs alltid ett omfattande utredningsarbete där man ofta kan hitta svar på hur en viss paragraf i lagen skall tolkas. Dessa utredningar kallas lagens förarbeten och i det här fallet är det regeringens proposition 1973:129 som är aktuell om man ska försöka tolka uttrycket. På sidan 241 i den nämnda propositionen står det att ett exempel på när arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren kan vara när "arbetsgivaren dröjer med att betala ut lön under ej obetydlig tid". Någon mer exakt definition av vad som är en "ej obetydlig tid" ges alltså inte. Såvitt jag vet finns det inte heller några rättsfall som har behandlat frågan närmare. Om jag skulle försöka ge något tydligare svar på frågan skulle det enbart vara baserat på mina egna gissningar och det är knappast till någon hjälp. Någon bättre information än så kan jag därför inte ge och jag beklagar att jag inte kan ge Dig bättre hjälp med Din fråga. Ett tips kan vara att Du vänder Dig till en advokat som är specialiserad på arbetsrätt och som kan göra en mer kvalificerad bedömning utifrån sin erfarenhet. Vänliga hälsningar
Jonas ÖjelidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000