FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt10/02/2008

Uppsägning av hyresrätt pga ohyra?

Kan hyresgäst få nedsättning av hyran pga ohyra i lägenheten? Hyresgästen har under lång tid underlåtit att underätta fastighetsägaren om ohyran och den har under tiden spridit sig till andra lägenheter. Kan det vara grund för varning eller uppsägning?

Lawline svarar

Hej! I ett hyresförhållande har både hyresvärden och hyresgästen förpliktelser gentemot varandra. Av 12:24 Jordabalken (JB), se http://www.lagen.nu/1970:994 , framgår att en viktig skyldighet för hyresgästen är att ”väl vårda” lägenheten. Detta innebär att hon skall iaktta den försiktighet och noggrannhet som utmärker en ordentlig person i motsvarande situation. I denna skyldighet ingår också att underrätta hyresvärden om skada eller brist i lägenheten. Ju större olägenhet, desto fortare måste hyresvärden underrättas. Att hyresgästen under lång tid vetat om ohyran i lägenheten och underlåtit att berätta det för hyresvärden, kan innebära ett kontraktsbrott från hyresgästens sida. Detta kontraktsbrott kan sedan leda till skadeståndsskyldighet och eventuellt också uppsägning av hyresrätten, denna situation innebär att hyresavtalet genast upphör utan uppsägningstid, 12:6 JB och 12:42 p 5. Emellertid talar praxis för att hyresgästen inte skall ansvara för den skada som orsakas på de andra lägenheterna. Om ohyran hade funnits i lägenheten innan hyresgästen tillträdde den, skulle hon ha kunnat hävda att den avvek från den allmänna uppfattningen att lägenheten skall vara fullt brukbar för det avsedda ändamålet, 12:9 JB. Enbart då skulle hon ha framgång med att yrka nedsatt hyra. Mest troligt i detta fallet är att hon själv blir ersättningsskyldig för den skada som orsakats. Det är hyresgästen som har bryta presumtionen om att det är hon som varit vårdslös och inte hyresvärden. Detta anses falla naturligt då hyresgästen också är den som bäst kan skaffa fram utredning om hur en skada på lägenheten kommit till. Jag hoppas att jag lyckats ge någon klarhet om hur rättsläget ser ut. Återkom gärna om du har fler frågor. Med vänliga hälsningar,
Ani BabakhanlooRådgivare
Hittade du inte det du sökte?