FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/02/2008

Skyldighet att utlysa vikariat

När någon skall vara föräldraledig och angivit en viss tidsperiod för detta, t.ex. ett år, kan arbetsgivaren då utlysa en vikarietjänst som skall ersätta denna person för endast 3 månader (med ev. förlängning)? Vilka tjänsteutlysningar måste utannonseras?

Lawline svarar

Hej, det står arbetsgivaren i princip fritt organisera sin verksamhet och sin personal på det sätt som han finner lämpligt. Det finns inget krav på att ens utannonsera tjänst om vikariat, ifall det är någon arbetstagare som är sjuk /ledig. Arbetsgivaren får istället, om han så vill, fördela om personalen internt för att täcka upp den tjänst som har blivit ledig i samband med föräldraledigheten (om detta är förenligt med anställningsavtalen för berörda parter). Om arbetsgivaren vill anställa någon på vikariat bara under en viss del av den ordinarie personalens ledighet, och under resten av tiden täcka upp för den frånvarande genom att organisera sin personal på ett annat sätt, så finns det inte heller något hinder mot detta. Det enda sätt på vilket ett vikariat skulle vara lagstridigt är om vikariatet inte bedöms som äkta, på den grund att arbetsgivaren har försökt kringgå lagens regler om tillsvidareanställning, se 4 § LAS, som du hittar http://www.lagen.nu/1982:80 . Bestämmelser om vikariat finns i 5 § LAS. I princip ställs det ett krav på att det måste finnas en anknytning mellan ersättarens anställning och den föräldralediga arbetstagarens anställning, vad gäller arbetsuppgifter, anställningstid m.m. Bristande anknytning mellan vikariatets tid och ledighetstiden, skulle förvisso kunna utgöra ett tecken på att arbetsgivaren använt vikariatet för att undgå att tillsvidareanställa arbetstagaren. Men, menar arbetsdomstolen, det skulle föra för långt att ställa krav på att tiden för vikariatet ska korrespondera fullt ut med ledigheten. Det viktiga är att vikariaten vid en helhetssyn speglar den verkliga personalsituationen och grundar sig på ordinarie tjänsteinnehavares ledigheter. Sammanfattningsvis så är arbetsdomstolen numera ganska generös när det gäller att godkänna vikariat. Vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000