FrågaKÖPRÄTTÖvrigt23/02/2008

Lawline.SE

Jag planerar starta en fotvårdsmottagning i en liten by.Det är svårt med lokal. Sedan länge har jag reg. firmanamn hos Bolagsverket. CHANS:En frisör skall flytta från byn, jag tar kontakt med frisören och frågar om lokalen är uthyrt. Frisören hjälper mig via telefon att kontakta hyresvärden. Under tiden jag är hos frisören får jag erbjudande att köpa salonginredningen, då lokalen enligt frisören är godkänd som hygienlokal och det bara är för mig att flytta in och starta upp. När hyresvärden har gitt löfte om att jag får hyra, ingår jag avtal med frisören. Jag ger klart uttryck för att jag inte kan med prissättning, har endast arbetad som anställd. Vi kommer överens om ett pris. Jag känner mig lite pressad då frisören säger att annars river hon allt ner av väggarna, då hon äger allt. Det är 16 dagar till hon åker och jag skall betala hyran. Jag övertog nycklarna till lokalen 31 januari 2008. EFter att ha haft mer lugn runt mig och vistas i lokalen ser jag klart att jag har betalat ett oskäligt pris utrustningen är gammal och skadat och de nyare skåpen som hänger på väggarna svarar inte till ett pris på 70000 ex moms (När avtalet ingicks trodde jag 70 000 var totalpriset). Fakturan på 87 500 betalades v.4 JAG ÖNSKAR HÄVA KÖPET. KAN JAG

Lawline svarar

Hej! Om jag förstått Er fråga rätt så har Ni som näringsidkare köpt inredningen i lokalen av frisören, som näringsidkare. Mellan näringsidkare gäller Köplagen http://www.lagen.nu/1990:931 . Som huvudregler vad gäller avtal är ”pacta sunt servanda”, det vill säga att avtal skall hållas. Möjligheterna att häva ett avtal eller kräva prisavdrag enligt köplagen finns vad gäller fel i varan i 37-39§§. För att fel i vara ska anses föreligga krävs emellertid att 17§ eller 18§ är uppfyllda (alternativt 19§ om varan sålts i ”befintligt skick”, det framgår dock inte av Er fråga att avtalet ingåtts med ett sådant förbehåll). Jag känner inte till alla relevanta omständigheter i Ert fall för att kunna avgöra om det föreligger ett fel i varan och om Ni har rätt till hävning, men jag hoppas att vägledningen genom de materiella reglerna ändå kan hjälpa Er. Är det så att varans beskaffenhet avviker från vad Ni med fog hade kunnat förutse genom att den exempelvis avviker från vad som framgår av avtalet föreligger ett fel i varan. Fel i varan kan leda till att avtalet hävs, men säljaren har rätt att i första hand, då så kan ske avhjälpa felet eller företa omleverans. Viktigt att notera är att köparen har en viss undersökningsplikt av varan vilket innebär att han/hon inte får åberopa så som fel vad han/hon måste antagas ha känt till vid köpet. Detta gäller såvida säljaren inte handlat i strid mot tro och heder, se 20§. Frågan är således om Ni borde ha förstått redan vid köpet att inredningen inte var värd köpeskillingen. Dessutom krävs enligt 39§ att avtalsbrottet ska vara av väsentlig bestydelse för köparen och att säljaren insett, eller borde insett det. Reklamation måste ske inom skälig tid enligt 39§ st 2. Med vänlig hälsning
Josefine HellquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo