FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal12/04/2006

Lägenhetsbyte

Jag bor i en bostadsrätt som är utbjuden till försäljning men ännu ej såld. Jag har tecknat kontrakt på en hyres-läghenhet, som vid närmare eftertanken visat sig bli för dyrbra. Jag har inte flyttat in i hyreslägenhetn och har kontrakt på fr o m 2006-03-01. Jag har redan kostat viss renovering.Vilka regler gäller om jag vill använda den hyrda (icke inflyttade) hyresätten som bytesobjekt? Stort tacksam för Ert svar.

Lawline svarar

Regler rörande lägenhetsbyte finns 35 § Hyreslagen(12 kap. Jordabalken). Se http://www.lagen.nu/1970:994Om hyresvärden motsätter sig bytet krävs hyresnämndens tillstånd. Hyresgästen måste ha "beaktansvärda skäl" för bytet och bytet får inte medföra "påtaglig olägenhet" för hyresvärden. Vidare får inte heller "andra särskilda skäl" tala emot bytet.Beaktansvärda skäl

Att hyresgästen till följd av försämrad ekonomi behöver en lägenhet med lägre hyra är ett skäl som ofta godtas. Huruvida hyresnämnden anser dina skäl tillräckliga är svårt att avgöra eftersom bedömningen i hög grad beror på omständigheterna i ditt enskilda fall och att olika hyresnämnder kan ha olika praxis beroende på t.ex. bostadssituationen på orten.Påtaglig olägenhet för hyresvärden

Om det finns misstanke om att den tilltänkte hyresgästen, alltså personen som övertar din lägenhet vid ett lägenhetsbyte, kommer att missköta sig eller inte betala hyran kan detta vara ett hinder mot att byte får ske.Misstankarna kan inte vara grundade på vilka lösa grunder som helst, men om den tilltänkte hyresgästen exempelvis har bristande betalningsförmåga(betalningsanmärkning etc) kan detta vara tillräckligt för att denne skall behöva ställa säkerhet och/eller presenterar en godtagbar ekonomi.Andra särskilda skäl

Denna formulering syftar främst till att stävja olaglig "handel" med hyresrätter. Det är straffbart att ta betalt för en hyresrätt enl 65 § Hyreslagen.I vissa specifika fall kan bytesrätt saknas trots att hyresgästen har beaktansvärda skäl, det inte medför påtaglig olägenhet för hyresvärden och inga andra särskilda skäl talar emot bytet.Exempel kan vara att lägenheten hyrs i andra hand eller att lägenheten utgör en del av upplåtarens(hyresvärdens) egen bostad. (För mer information om undantagssituationerna hänvisas till 35 § andra stycket i Hyreslagen)Med vänliga hälsningar

Daniel WaermeRådgivare
Hittade du inte det du sökte?