Betalningsanmärkning, skuldsanering m.m.

FRÅGA
Mitt företag har tänkt befordra mig till arbetsledare men säger att det inte går då jag har betalningsanmärkning. Avdrag på min lön med nästan 5000 kr av mina 16 000 kr/ mån gör att min familj inte har så mycket kvar att leva av. Min skuld beror på missat underhållsbidrag och ligger idag hos Kronofogden. Beloppet är ca 120 000 kr. Jag skulle verkligen behöva den löneökning som arbetsledarlönen skulle innebära. Hur gör jag för att få min anmärkning att avskrivas och kan man få en skuldsanering?
SVAR

En betalningsanmärkning ligger vanligtvis kvar tre år efter att skulden registrerats hos Kronofogdemyndigheten. Detta framgår av 8 § kreditupplysningslagen (1973:1173) se här . Det är i princip omöjligt att bli av med betalningsanmärkningen innan dessa tre år har förflutit, så länge det inte är Kronofogdemyndigheten som förfarit felaktigt. Eftersom detta inte är fallet för din del kommer betalningsanmärkningen inte kunna ”avskrivas” i förtid.Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Ansökning görs hos skuldsaneringsenheten och ska föregås av försök till uppgörelse med borgenärerna på egen hand (eller med hjälp av en kommunal budget- och skuldrådgivare). För att skuldsanering ska beviljas måste vissa krav uppfyllas. Dessa är bl.a. att man inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning och det ska i princip inte gå att se att detta förhållande kommer att upphöra inom överskådlig tid. Dina personliga och ekonomiska förhållanden ska vara sådana att det är skäligt att medge skuldsanering. Vid en skälighetsbedömning ska beaktas bl.a. behovet av ekonomisk rehabilitering, skuldernas ålder (i regel ska skulderna vara äldre än tre-fyra år) och omständigheterna vid skuldernas tillkomst. En skuldsanering pågår vanligtvis (minst) fem år. Under hela denna tid kommer även betalningsanmärkningen/arna att ligga kvar. Jag tror inte att skuldsanering är ett alternativ för dig. Du har, i alla fall enligt vad som framgår av frågan, bara en skuld som inte heller är särskilt stor. Du kommer troligen att kunna betala tillbaka denna utan alltför stora svårigheter. För mer information om detta råder jag dig att själv ta kontakt med Kronofogdemyndigheten. De kan också ge ett säkrare besked om vad som gäller för just dig.Sammanfattningsvis måste du alltså leva med betalningsanmärkningen till dess att den tas bort ur registret. Det låter dock märkligt att du inte skulle få jobbet som arbetsledare p.g.a. betalningsanmärkningen. Jag tycker att du ska ifrågasätta detta hos din arbetsgivare. Om du vill ha mer hjälp i frågan föreslår jag att du tar kontakt med ditt fackförbund.

Sofie Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Betalningsanmärkning (48)
2021-05-26 När uppkommer en betalningsanmärkning?
2021-04-24 Vad kan jag göra åt en betalningsanmärkning?
2020-12-27 När försvinner en betalningsanmärkning vid skuldsanering?
2020-11-26 Ej betalat underhållsstöd i tid, blir det automatiskt en betalningsanmärkning?

Alla besvarade frågor (97573)