FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 17/01/2008

Grunder för avbruten provanställning krävs ej

Hej. Är provanställd och fick den 7/1 en uppsägning hemsänt som ett vanligt brev. Uppsägningen var daterad till den 4/1 och började gälla f.o.m dateringsdatum. 14 dagars uppsägning. Där min namnteckning ska stå var mitt namn redan ifyllt med maskintext. Någon motivering till uppsägningen har jag inte fått. Det är inte arbetsbrist. Och jag har referenser bland våra kunder att jag gjort ett bra arbete. Får det gå till så här?

Lawline svarar

Hej! Om man är provanställd gäller inte vanliga regler om uppsägning. Om arbetsgivaren av någon anledning inte vill att den provanställde ska få tillsvidareanställning måste den anställde bli meddelad detta senast 14 dagar innan anställningens upphörande, §§6 och 31 Lag om anställningsskydd. Om du är fackligt ansluten ska ett meddelande även lämnas till din lokala arbetstagarorganisation. Se lagrumhttp://lagen.nu/1982:80. Såvitt jag känner till måste arbetsgivaren inte ha någon direkt anledning till att inte låta provanställningen övergå till en tillsvidareanställning. Samma skydd som för tillsvidareanställda finns inte avseende grunderna till en avbruten provanställning eller grunderna till att man provanställningen inte övergår till tillsvidareanställning. Det meddelande du har fått är ingen uppsägning i vanlig mening, det är inte korrekt att arbetsgivaren fyller i ditt namn på det sättet med maskinskriven text men ett meddelande om avbruten provanställning behöver inte undertecknas av dig. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen gör du bäst i att vända dig till facket, då kan andra regler gälla. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?