FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt23/02/2008

Ge bort del av fastighet men inte tillbehör?

Hej. Viljan är att ge del av fast egendom som gåva till sina två barn som förskott på arv genom fördelningen 2x25 %. Egendomen består av fritidsfastighet med tomt som ägs till 100 % av givaren. Viljan är att ge barnen vardera 25 % av marken men inte byggnaden. Vilkor som enskild egendom, överlåtelseförbud, ej intecknas eller pantsättas samt livstidsbesittning kommer införas i gåvohandlingen. Avstyckning är inte aktuellt i detta läge. Är gåva av enbart mark genomförbart utifrån denna situation eller finns en enklare formulering som ger effekten att givaren fortsatt äger byggnaden men samäger marken med sina två barn. Inga andra arvsberättigade finns. Tack!

Lawline svarar

Hej! Jag förstår det som att det är du som ägare till fastigheten. I dagligt tal brukar en del använda tomt som begrepp för marken och fastighet för byggnader. Lagens definitioner är något annorlunda. Fast egendom är jord som är indelad i fastigheter, 1:1 JB. Byggnader utgör fastighetstillbehör, 2:1 JB. Med en tomträtt menas en nyttjanderätt av fastigheten,13:1 JB. Ägaren till fastigheten är det fallet stat eller kommun, 13:2 JB. Det föreligger mycket starka likheter mellan fast egendom och tomträtter, bestämmelser som överlåtelse av fast egendom ska även gälla för tomträtter, 13:7 JB. Det är möjligt att överlåta en del av fastigheten till barnen. Om fastigheten inte ska splittras genom avstyckning eller annan fastighetsbildande åtgärd uppstår ett samägande, 4:8 och 4:29 JB. Fastighetstillbehör följer normalt med en överlåtelse och du måste särskilt ange att byggnaden inte ska omfattas av gåvan. Denna föreskrift gäller inte sakrättligt, alltså i förhållande till någon annan om inte byggnaden avskiljs från fastigheten, se 2:7 JB. Lagrum hittar du http://www.lagen.nu/1970:994. Du bör kontakta en jurist för att upprätta gåvohandlingar som överensstämmer med dina önskemål och som uppfyller formkraven. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000