Återvinning av icke ordinär betalning

2008-01-30 i Återvinning
FRÅGA
Hej! Har funderingar kring en konkurs som just drabbat mitt företag. Konkursförvaltaren har uppmärksammat en skuld som betalts av mitt företag. Eftersom mitt företag saknade pengar vid tillfället gick säljbolaget med på betalning i form av varor. Dessa varor har dock tydligen inte säljbolaget brutit förpackningarna på. Hur kommer konkursförvaltaren att handla i detta läge?
SVAR

Hej,i det här fallet kommer konkursförvaltaren förmodligen att försöka "återvinna" varorna från det företag som fick dem som betalning. Återvinning innebär att det som har betalats/utgetts går tillbaka till konkursboet och därmed går till konkursboets prioriterade fordringsägare när konkursen är avslutad.Om betalningen har gjorts -senare- än tre månader innan ansökan om konkursen kan varorna återvinnas enligt konkurslagen 4 kap 10 § som Du kan läsa http://www.lagen.nu/1987:672#K4P10 . Betalning med varor är normalt sett vad man kallar för en betalning med osedvanliga betalningsmedel.Om det inte finns några speciella omständigheter som gör att betalningen ändå är en "ordinär" betalning kommer varorna att återvinnas till konkursboet.

Om betalningen har gjorts till någon som är närstående (vem som är närstående framgår av 4 kap 3 §) är tidsfristen två år innan konkursen istället för tre månader.Om betalningen gjordes -tidigare- än tre månader före konkursansökan till någon som inte är närstående kan konkursförvaltaren inte använda sig av 4 kap 10 §. En möjlighet är då att istället använda sig av 4 kap 5 §.En sådan process kan vara svårare att vinna eftersom konkursförvaltaren då måste bevisa att företaget som tog emot betalningen kände till (eller borde ha känt till) att det betalande företaget hade ekonomiska problem.Konkursförvaltaren måste också bevisa att betalningen var otillbörlig och att betalningsmottagaren kände till (eller borde ha känt till) de otillbörliga omständigheterna. En otillbörlig betalning kan t.ex. vara en sådan som görs strax innan konkursen eller som rör ett ovanligt stort belopp.Om betalningen gjordes senare än tre månader före konkursansökan kan konkursförvaltaren använda sig av båda möjligheterna för att kräva tillbaka varorna. Förmodligen kommer denne att åberopa 4 kap 10 § i första hand och 4 kap 5 § i andra hand, eftersom 5 § kräver en mer omfattande bevisning. För återvinning enligt 10 § krävs endast att vissa objektiva kriterier är uppfyllda.Hoppas att denna information är tillräcklig för att besvara Din fråga, annars får Du gärna återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar

Jonas Öjelid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97694)