Företag lurades in i ett avtal

2006-02-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag startade i höstas ett litet Handelsbolag. För ca tre veckor sen blev jag kontaktad av ett företag som gör hemsidor på internet. De behövde göra några referenssidor för att visa sina kunder och ville då göra en hemsida till mig gratis. Min kontakt som jag pratade med nämnde i förbi farten att jag endast skulle behöva betala en engångskostnad på 590 kr. Han faxade två papper till mig som jag skrev under. Men innan dess så förklarade han att det inte var något bindande det jag skrev på. Dum som jag var läste jag inte igenom det ena pappret så noggrant. Jag läste den biten om betalning lite snabbt men eftersom jag inte hade fått uppfattningen om att jag skulle teckna ett företagsabonnemang så trodde jag inte att det gällde mig. Men tydligen har jag nu skrivit under ett avtal om företagsabonnemang där jag är tvungen att betala 590 kr i månaden i 12 månader. Har kontaktat företaget och sagt att jag har blivit lurad och att jag inte vill fortsätta samarbetet men de hänvisar bara till avtalet som jag har skrivit under och att jag inte kan göra något. Nu undrar jag om jag göra något för att häva detta avtal eftersom jag har skrivit under det på grund av den information jag fått från kontakten på företaget?
SVAR
Hej!

Först kan man konstatera att eftersom du ingick avtalet som näringsidkare och inte konsument så har du inte det starka skydd som konsumentlagstiftningen ger.
För att ogiltigförklara detta avtalet kan man bland annat hänvisa till 30 § i Avtalslagen. Jag citerar: "Där den, gent emot vilken en rättshandling företagits, framkallat densamma genom svikligt förledande eller ock insett eller bort inse, att den, som företog rättshandlingen, blivit svikligen förledd därtill av annan, vare rättshandlingen icke gällande mot den förledde."

Den här paragrafen används dock mycket restriktivt av domstolar, och ännu mer restriktivt då det handlar om avtal mellan näringsidkare.

Man skulle även kunna föra en talan kring 33 § i samma lag, i den står det: "Rättshandling, som eljest vore att såsom giltig anse, må ej göras gällande, där omständigheterna vid dess tillkomst voro sådana, att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa rättshandlingen, och den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, måste antagas hava ägt sådan vetskap."

Bägge dessa kan säkert låta perfekta för att användas på ditt fall, men som sagt, de tillämpas restriktivt och huvudregeln inom avtalsrätten är Pacta sunt servanda (avtal ska hållas). Dessutom anses företag, som i detta fallet, få klara sig själva. Har man då alltså skrivit på ett avtal där villkoren framgår på ett tydligt sätt (de får inte medvetet har försökt gömmas eller förklaras i väldigt otydliga ordalag) så är min bedömning att en domstol inte, utifrån det som framkom av din fråga, skulle förklara detta ogiltigt.

Jag vill dock påpeka att det endast är en domstol som kan fälla det slutgiltiga avgörandet i frågan.
David Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?