FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt09/01/2008

Uthyrning av bostadsrätt p.g.a. studier

Hur länge får man hyra ut en bostadsrätt pga studier utomlands?

Lawline svarar

Hej, huvudregeln när det gäller att hyra ut sin bostadsrätt finns i Bostadsrättslagen 7 kap 10 § ( http://www.lagen.nu/1991:614#K7P10 ) och innebär att styrelsen skall ge sitt samtycke till en sådan uthyrning. Om styrelsen ger sitt samtycke kan man alltså hyra ut sin bostadsrätt så länge som styrelsen godkänner detta. Om styrelsen däremot inte lämnar samtycke till uthyrningen kan man vända sig till hyresnämnden och begära att tillstånd till uthyrning lämnas. Detta följer av 7 kap 11 §. Kravet för att tillstånd skall lämnas är att ägaren av bostadsrätten har "beaktansvärda skäl" och det inte finns någon godtagbar anledning för föreningen att neka till uthyrningen. Studier utomlands är ett typiskt exempel på vad som är beaktansvärda skäl för att hyra ut sin bostadsrätt. De anledningar som föreningen kan anföra är t.ex. om det är en mycket liten förening vilket gör att ett för stort antal andrahandsuthyrningar gör att det blir svårt att hitta tillräckligt med folk till styrelsen. Hyresgästens personliga ekonomi har ingen betydelse eftersom ägaren av bostadsrätten fortfarande har det ekonomiska ansvaret. Hur lång uthyrningstid som kan godkännas av hyresnämnden går inte att svara på exakt eftersom det avgörs i varje enskilt fall. Som ledning kan sägas att hyresnämnden i ett fall med liknande omständigheter har uttalat att gränsen för vad som normalt kan tillåtas ligger omkring drygt fyra år. Vänliga hälsningar
Jonas ÖjelidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000