FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/02/2008

Uppsägningstid vid upplåtelse av lägenhet

Vi ska köpa ett hus tillsammans med ett annat par. Husets nuvarande ägare hyr ut två av tre lägenheter och bodde själv i den tredje. Nu vid köpet så tar en av oss ägarens lägenhet. Men visst har vi rätt att säga upp de andra hyregästerna för att bo där själva. Göra om deras 2:or till en enda stor lägenhet. Så att vi inte har några hyresgäster kvar utan bara vi som äger huset bor där. Vad är det som gäller med uppsägningtid och så.

Lawline svarar

Hej! Hyreslagen ger precis som ni framhåller hyresvärden en möjlighet att säga upp en hyresgäst på grund av att hyresvärden själv vill förfoga över lägenheten. Detta gäller dock endast om uthyrningen inte ingår i en yrkesmässigt bedriven uthyrningsverksamhet, då bortfaller nämligen hyresvärdens nämnda rättighet. Av vad som framkommer av er fråga verkar så inte vara fallet men det är ändå viktigt att känna till. En hyresvärds intresse av att själv få använda sin lägenhet väger i dessa fall tyngre än hyresgästens rättighet att få bo kvar i lägenheten. Även den tidigare hyresvärden som ni kommer att köpa fastigheten av har rätt att själv säga upp hyresgästerna, då en försäljning av fastigheten är jämställd med att hyresvärden själv vill bo i den. Även här uppställs dock kravet på att uthyrningen inte får ingå i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet. Vad gäller uppsägningstiden så kan följande sägas. Ett hyresavtal kan antingen vara skrivet på bestämd eller obestämd tid. Ett hyresavtal som är skrivet på bestämd tid gäller den avtalade tiden ut men ovan sagda ger hyresvärden som sagt en rätt att säga upp avtalet så att det inte förlängs. Uppsägningstiden som skall följas är som huvudregel minst tre månader om inte längre uppsägningstid är avtalad, den avtalade längre tiden går i så före. Samma gäller avseende ett avtal på obestämd tid. Uppsägningstiden är tre månader om inte en lägre tid är avtalad men uppsägningen kan här ske när som helst då någon avtalad hyrestid inte behöver beaktas. Uppsägningstiderna framgår av Jordabalken 12kap. 4 §. Se http://www.lagen.nu/1970:994#R60. Hoppas du är nöjd med svaret. Vänligen
Therese JanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000