FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt27/01/2008

Marknadsföring av utländska spel

Angående reklam och marknadsföring av online spel (Bingo) som bedrivs utomlands under Maltesisk lag och Europeisk Licens. Frågan är huruvida mitt Danska företag, som för Maltesisk kunds räkning ansvarar för marknadsföring och drift av online spel i Skandinavien, utan att bryta gällande svensk lagstiftning, kan göra reklam, i Sverige, för denna operation vid Flygblad, direktreklam, elektronisk reklam och eventuell TV reklam.

Lawline svarar

Hej! Enligt 38 § lotterilagen, den finns http://lagen.nu/1994:1000, som reglerar denna typ av spel är det inte tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte främja deltagande i ett utom landet anordnat lotteri. Detta är straffstadgat i 54 § samma lag genom att den som olovligen i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte uppsåtligen främjar deltagande i ett utom landet anordnat lotteri, om främjandet särskilt avser deltagande från Sverige, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Att främja deltagande innebär att reklam och annan marknadsföring är förbjudet. I RÅ 2004 ref. 96 ansåg regeringsrätten att en person, som mot ersättning upplåtit plats på sin hemsida för en banner med länk till ett utländskt vadhållningsföretag, har ansetts i förvärvssyfte ha främjat deltagande i ett utom landet anordnat lotteri. Regeringsrätten har också klargjort att 38 § lotterilagen är förenlig med EG-rätten. Det är svårt att på laglig väg marknadsföra utländska spel. Vänliga hälsningar
Anna MannRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000