FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt19/01/2008

Allmänt åtal och anmälningsskyldighet

Hejsan! Läser lite om kvinnomishandel och undrar vad som egentligen menas med allmänt åtal. Menas ett brott som är under Allmänt åtal att åtal kan väckas om allmänheten eller samhället trycker på, att inte bara kvinnan själv vill? Men är det inte oftast kvinnan själv som anmäler brottet? Är det större chans att åtal väcks om det är under allmänt åtal är det det som menas? Är inte de flesta brott under allmänt åtal? Är polisen skyldig att anmäla när de kommer till en kvinna som blivit misshandlad även om hon säger att hon inte vill (vilket är en vanlig reaktion hos kvinnan) Läste att många poliser struntar i det då hon säger att hon inte vill anmäla. Vilka/har några skyldighet att anmäla eller är det bara när det gäller barn och ungdomar under 18? Finns ingen skyldighet alls att anmäla?

Lawline svarar

Hej! De flesta brott i Brottsbalken lyder under allmänt åtal, såvida något annat inte stadgas. Således lyder både misshandel enligt BrB 3:7 och kvinnofridskränkning enligt BrB 4:4a under allmänt åtal, se http://www.lagen.nu/1962:700 . Att ett brott lyder under allmänt åtal innebär att åklagaren är skyldig att föra talan vid domstol, se Rättegångsbalken 20:3 och 20:6 http://www.lagen.nu/1942:740 . Endast om det särskilt stadgas krävs målsägandens angivelse för att allmänt åtal ska få väckas, se RB 20:3 st 2. Så är dock inte fallet för vare sig misshandel eller kvinnofridskränkning. Vad gäller polismans skyldighet så stadgas i Polislagens 9§ att så snart en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal ska han/hon lämna rapport om detta så snart det kan ske, se http://www.lagen.nu/1984:387 . Med andra ord har polisman skyldighet att anmäla brott men om målsäganden å andra sidan hävdar att inget skett och det inte finns några vittnen är det svårt att få något hållbart åtal till stånd. Finns varken offer eller gärningsman är det svårt att bevisa ett brott. Hoppas att du fått svar på dina funderingar! Med vänlig hälsning
Josefine HellquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo