FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt24/01/2008

Hyrestagares rättigheter

Om jag hyr ut ett 30 kvm stort hus på min tomt (där jag själv bor i en större villa), måste jag tänka på besittningsrätt då? Kan de ta huset ifrån mig? Hur skriver jag i så fall kontrakt?

Lawline svarar

De uppstår ingen besittningsrätt som vid hyra i andra hand och de kan inte ta huset ifrån dig. Däremot får de alla de rättigheter som tillkommer hyrestagare enligt 12 kap Jordabalken. Du kommer inte kunna säga upp dem som du vill och du måste bl.a. tillse att huset lever upp till viss standard. Kontrakt kan du skriva lite som du vill, men avtalsvillkor som aviker från ovan nämnda lag till nackdel för hyrestagaren är automatiskt ogiltiga.
Fredrik EklundRådgivare