FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/12/2007

Vikariat, föräldraledighet och könsdiskriminering

Hej jag har ett vikariat fram till sista januari. Jag är gravid och skall föda i slutet av februari. Min fråga är: Kan de bara sluta förlänga mitt vikariat och förlänga andras som jobbat kortare tid? Jag tror att jag står i tur till en tillsvidare anställning. Försvinner denna nu när jag skall ha barn? Jag har arbetat på arbetsplatsen sedan maj. Tack på förhand. PS om det spelar nogon roll så är det en stor klädkedja som det gäller.

Lawline svarar

Hej, Frågan om en förlängning av Ditt vikariat är ett förhållande mellan Dig och Din arbetsgivare, det finns inget rättsligt hinder för att låta andra få förnyat vikariat framför Dig. Ingen av de omständigheter som Du anger talar för någon form av diskriminering av Dig från arbetsgivarens sida. Din arbetsgivare har därför möjlighet att erbjuda andra förnyade vikariat trots att de varit anställda kortare tid. Enligt 5 § lagen om anställningsskydd (LAS, 1982:80) har en vikarie rätt att få tillsvidareanställning om denne varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än två år. Denna regel gäller därför inte i ditt fall eftersom Du endast varit anställd i sju månader. Det är dock mycket möjligt att Din arbetsgivare har tänkt ge Dig en tillsvidareanställning, det finns dock inget som hindrar honom från att inte göra detta. Det är därför svårt att förutse vad som händer med Din tillsvidareanställning från en rättslig synvinkel. Att inte ge Dig en tillsvidareanställning för att Du ska ha barn skulle kunna vara någon form av könsdiskriminering vilket i så fall strider mot 15 § jämställdhetslagen (1991:433). Det är dock svårt att bedöma detta på grundval av Din fråga. Jag skulle råda Dig att tala med Din lokala fackliga representant om den eventuella diskrimineringsfrågan. Lagen om anställningsskydd hittar Du http://lagen.nu/1982:80 Jämställdhetslagen hittar Du http://lagen.nu/1991:433 Vänliga hälsningar
Carl Johan FahlanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?