FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/12/2007

Hyresvärds uppsägning av hyresavtal

En fråga angående uppsägning av andrahandskontrakt för bostadslägenhet. Jag har upprättat ett kontrakt på bestämd tid from 2007-11-01 till 2008-06-01 (7 mån) och avtalat om särskilda vilkor för uppsägning: "en månads ömsesidig uppsägningstid". Jag undrar vad jag (som hyresvärd) har för möjligheter att säga upp kontraktet i förtid och vilken uppsägningstid som gäller i sådana fall?

Lawline svarar

Hej, Hyra regleras i jordabalkens 12 kap, som du finner http://www.lagen.nu/1970:994#K12 . Då ni har avtalat om uthyrning för bestämd tid för mer än tre månader gäller tre månaders uppsägningstid, 4 § 2 st 3p. Det faktum att ni avtalat ”en månads ömsesidig uppsägningstid” påverkar endast hyresgästens möjlighet att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Du som värd är skyldig att följa lagens minimikrav (längre uppsägningstid hade dock varit bindande för båda). För att säga upp hyresgästen krävs att kraven 42-44 §§ är uppfyllda. Då kan du säga upp avtalet med omedelbar verkan, 6 §. För att annars säga upp avtal på bestämd tid krävs att ni reglerat detta i kontraktet. Ett villkor om uppsägningstid är ej en reglering om att uppsägning får ske. Istället reglerar det när uppsägning skall ske för att hyresförhållandet inte skall fortsätta efter utgången av hyresperioden. Hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”