FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt17/12/2007

Användning av annans varumärke i marknadsföring

Får jag använda andra företags namn i min marknadsföring? Exempel: Jag har ett företag som målar Volvo-bilar gröna. Får jag i min marknadsföring skriva "Vi målar dina Volvo-bilar gröna"?

Lawline svarar

Hej, Om man t.e.x. säljer tillbehör eller reservdelar får man använda andras varumärken i sin marknadsföring för att visa vilka märken som passar den produkt man säljer. Det ställs dock krav på att hänvisningen skall vara nödvändig för att beskriva varans användningsområde och att den skall vara gjord enligt god affärssed. I ett fall från EG-domstolen hade en bilreparatör bland annat använt ett bilmärke (BMW) för att upplysa allmänheten om att han reparerade och utförde underhåll av just detta bilmärke. Detta gällde, liksom din fråga, användning av annans varumärke för att ange ändamålet med en tjänst. Denna typ av användning är tillåten i den mån användningen av varumärket är nödvändig för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål. Användningen i fallet från EG-domstolen ansågs nödvändig eftersom personen i fråga inte kunde förmedla att den utförde reparationer och underhåll på BMW utan att använda varumärket. Användningen får dock inte gå till på ett sådant sätt att det framstår som om det föreligger ett ekonomiskt eller annat samband mellan varumärkesinnehavaren och den som marknadsför sina varor eller tjänster. Av NJA 1998 s 474 (det s.k Volvo-målet) fråmgår att en verkstads användning av Volvos kännetecken för att upplysa om att verkstaden, som inte var auktoriserad av Volvo, tillhandahöll service av Volvobilar inte är otillåten om det sker så att varje misstag om kommersiellt samband är uteslutet och det inte ens kan ge sken av ett sådant samband. Om Du enbart målar om Volvo-bilar får Du enligt min mening använda "Volvo" i din marknadsföring för att upplysa om att du målar om just bilar av detta märke. Vänligen
Christina WeilanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?