FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt17/12/2007

Hur kallt får det vara i min hyresrätt?

Hej! Jag bor i en lägenhet som några bröder är hyresvärdar för. Och de missköter underhåll väldigt dåligt. Saken är att just nu är det bara mellan 15-17 grader i lägenheten och andra hyresgäster har samma problem. Frågan är hur mycket är skäligt att begära vid hyresreducering för det här? Är det för mycket att kräva ca 25% mindre av hyran på grund av det här?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! En hyresgästs rättigheter och skyldigheter regleras i Jordabalkens 12 kap där det här svaret grundar sig. Hyresgästen måste, om denne vill kräva nedsättning av hyran, ha informerat hyresvärden om det uppstådda felet och ge honom eller henne skälig tid att åtgärda felet. Om hyresvärden sedan ändå inte åtgärdar felet inom rimlig tid och hyresgästen inte kan nyttja sin bostad till fullo under denna tid har hyresgästen rätt att få en nedsättning av hyran i motsvarande mån. Det är relativt stor skillnad på om det är 15 eller 17 grader i en lägenhet och det står i lagen inga direkta angivelser på hur varmt det skall vara i en lägenhet. Olika instanser och föreningar, däribland Miljöförvaltningen i Göteborg har dock givit ut riktlinjer som säger att en boendemiljö skall ha temperaturer på minst 18 grader. Påtala detta för hyresvärden, gärna skriftligt där du sparar en kopia. Om denne inte skulle svara eller ge ett otillfredsställande svar kan du sedan gå vidare till Hyresnämnden i din kommun som kan hjälpa till att medla samt komma med ett utlåtande i frågan se www.hyresnamnden.se. Hur mycket nedsättning det exakt handlar om här är svårt att säga men för en inomhusmiljö på 15 grader tycker jag inte att det är orimligt med 25 % nedsättning. Lycka till!
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000