FrågaKÖPRÄTTÖvrigt19/12/2007

Köparen vägrar medverka vid köp av bostadsrätt

Har sålt min bostadsrätt. Nu vid tillträde vill köparen inte fullfölja köpet. Kan skadeståndet inkludera följande: prisreduktion vid ny försäljning, utgifter för lägenheten(månadsavgift+räntor) mellan gammal och ny tillträdesdag, mäklararvode vid första försäljning, skatt på skadestånd, rättskostnader, mitt eget extraarbete? Jag har flyttat till ny lägenhet vid första tillträdesdagen.

Lawline svarar

Jag förstår inte riktigt situationen. Har ni bestämt tillträde och du flyttat ut innan ni genomfört själva köpet? Jag antar att ni inte använt er av en mäklare men jag förstår ändå inte hur detta är möjligt? Har ni inte skrivit under köpehandlingar, ansökt om medlemskap i föreningen för köparen osv? Om ni har ett avtal så har ju köparen helt enkelt en skuld till dig nu när du lämnat över lägenheten. Då kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Allmänt regleras köp av bostadsrätt av köplagen som du finner http://lagen.nu/1990:931. Köparen ska enligt 50 § medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren skall kunna fullgöra köpet. Säljaren får enligt 53 § hålla fast vid köpet och kräva att köparen medverkar på ovannämnda sätt. Enligt 55 § får säljaren häva köpet om inte köparen medverkar i enlighet med kraven i 50 §. Om köpet hävs pga av köparens bristande medverkan har säljaren enligt 57 § rätt till skadestånd för den skada som uppstår pga detta. Säljaren är dock inte skadeståndsskydlig om denne visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 67 § stadgar att skadestånd kan omfatta omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt förlust med anledning av avtalsbrottet. 68 § ger rätt till skadestånd för ev prisskillnad som uppstår när säljaren tvingas "sälja lägenheten på nytt" förutsatt att försäljningen vidtagits med omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes. Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”