FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt19/12/2007

Vattenskada och mögel i hyresrätt

om vi har fått en vattenskada i vardagsrumstak och vägg som nu sex månader senare blivit värre. färglossnar o mögel syns o känns. hyresvär har vetat om detta sen vi upptäckte skadan för 6 mån sen. inget har nu hänt förrns d e för sent. taket skall brytas upp o lagas mitt i julen.. trist kan man kräva hyres sänkning som hyres gäst? Mvh jana

Lawline svarar

Hej. Bostadshyra regleras i jordabalkens 12 kap. som du finner http://www.lagen.nu/1970:994#K12. 15 § stadgar att under hyrestiden skall hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick att den enligt den ”allmänna uppfattningen i orten” är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Om lägenheten helt eller delvis är uthyrd till bostad, skall hyresvärden i bostadsdelen med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Om hyresvärden brister i denna underhållsskyldighet eller om hinder eller men på annat sätt uppstår i lägenheten utan att hyresgästen är vållande så gäller enligt 16 § att hyresnämnden på ansökan av hyresgästen kan ålägga hyresvärden att avhjälpa bristen (åtgärdsföreläggande). I föreläggandet, som får förenas med vite, skall bestämmas viss tid inom vilken den eller de åtgärder som avses med föreläggandet skall ha vidtagits. Enligt 11 § (som det hänvisas till genom 16 §) har hyresgästen även möjlighet att avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske. Kan bristen inte avhjälpas utan dröjsmål eller underlåter hyresvärden att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får hyresgästen enligt 11 § säga upp avtalet. Uppsägning får dock ske endast om bristen är av väsentlig betydelse. För den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen enligt 11 § rätt till skälig nedsättning av hyran. Enligt 11 § har hyresgästen också rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på hans försummelse. Det kan alltså finnas goda möjligheter att kräva både hyressänkning och skadestånd för det inträffade. En god idé är att kontakta kommunens hyresnämnd, de kan hjälpa er att gå vidare med ärendet. Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000