5 § LAS - rätt till fast anställning

2015-11-30 i Anställningsformer
FRÅGA
När kan min kille ha rätt till fast anställning? Han jobbar som tryckare på Borås tidning. Han har varit timanställd där sedan maj 2015. Tidigare har han jobbat inom tryckeri i ca 25 år. Vad har han för rättigheter? Tacksam för lite hjälp i frågan. Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Enligt 5 § andra stycket i lagen om anställningsskydd (LAS) har en arbetstagare rätt till fast anställning om han eller hon har varit timanställd eller anställd på allmän visstid hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Observera att man räknar timanställning för sig och allmän visstidsanställning för sig, de kan inte läggas ihop.

Tiden ska vara hos samma arbetsgivare, även om man kan ha bytt arbetsplats inom företaget. Så har din kille varit anställd på timmar sedan maj 2015 uppfyller han inte kravet i 5 § LAS. Om han däremot tidigare, under femårsperioden, arbetat på timmar för samma arbetsgivare, får han plussa på den tiden på den nuvarande timanställningen.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (709)
2020-09-16 Får en timanställning inte omfatta mer än 16 timmar per vecka?
2020-09-14 Vad har en arbetsgivare för rätt/skyldighet att anställa?
2020-09-08 Kan mitt pjäskontrakt övergå till en tillsvidareanställning?
2020-09-08 Uppsägning av visstidsanställning

Alla besvarade frågor (84124)