5 § 2 st. LAS - 2 årsregeln

2016-04-11 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Ang LAS paragraf 5 är det två arbetsår som gäller eller är det kalenderår - hur många arbetsdagar syftar man på när det rör sig om ett år.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 5 § 2 st. LAS framgår att: "Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning."

Bestämmelsen tar sikte på en arbetstagares anställningstid, alltså den sammanlagda tid som en arbetstagare har arbetat hos arbetsgivaren. Efter två års sammanlagd anställningstid övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning så snart tidsgränsen överskrids.

Det är anställningstiden som sådan som räknas och inte det arbete som arbetstagaren har utfört under denna tid. Även den tid en arbetstagare är ledig får tas med i beräkningen och tillgodoräknas arbetstagaren. Något avseende fästs inte vid arbetstidens längd såsom heltid eller deltid eller antalet arbetstimmar per dag, vecka eller månad. Beräkningen sker alltså baserat på ett kalenderår.

Man ska dock komma ihåg att avvikelser kan göras i kollektivavtal (2 § 3 st. LAS) samt att det inte är möjligt att lägga samma anställningstiden i allmänna visstidsanställningar med tiden i vikariatsanställningar. Dessa anställningsformer behandlas var för sig och omvandling får bara ske inom den ena eller andra.

Lagen om anställningsskydd finner du här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1778)
2020-10-22 Behöver en anställd tala om för sin arbetsgivare om sina mediciner?
2020-10-21 Kan en arbetsgivare bestämma hur en anställd ska se ut?
2020-10-16 Krav för Väktarutbildningen
2020-09-30 Vilka regler gäller för bisysslor?

Alla besvarade frågor (85243)