FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 16/12/2007

Information om uppsägningstid

Anställningsavtal. Är det lag på att skriftligt meddela påanställningsavtal vilket kollektivavtal som gäller ? Min arbetsgivare åberopar ett kollektivavtal nu när jag sagt upp mig som säger längre uppsägningstid än LAS men i mitt anst.avtal finns inte inskrivet vilket kollektivavtal som gäller. Har läst i LAS om vilken info ett anst.avtal ska ha och undrar om det är tvingande med den infon ?

Lawline svarar

Hej! Enligt 6c§ LAS, http://www.lagen.nu/1982:80 ska arbetsgivaren informera om bland annat vilka uppsägningstider som gäller. Uppgiften får enligt st 3 i samma paragraf lämnas genom hänvisning till annan lag eller tillämpligt kollektivavtal. 6c§ är emellertid semidispositiv, vilket innebär att den kan frångås genom kollektivavtal. Enligt 2§ 4 st p 1 LAS krävs dock att arbetstagarens rättigheter i så fall inte inskränks mer än vad två, i paragrafen nämnda, EG- direktiv tillåter. Vad jag har kunnat utläsa ur direktiven krävs dock att arbetsgivaren anger vilka uppsägningstider som gäller eller i vart fall hänvisar till tillämplig lag eller kollektivavtal. Jag skulle därför vilja påstå att arbetsgivaren i ert fall antingen skulle ha informerat om vilka uppsägningstider som gäller, eller åtminstone hänvisat till det kollektivavtal som reglerar frågan. Med vänlig hälsning
Josefine HellquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000