FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt10/12/2007

Bestridd ansökan om betalningsföreläggande

vad kan jag göra för att få tillbaka min fodran på ett HB?HB har bestridit min begäran hos kronofogden.Jag har en postgiroblankett som bevis att jag har överfört pengar till företagets skattekonto.

Lawline svarar

Hej, Om du har ansökt om betalningsföreläggande hos kronofogden och handelsbolaget har bestridit ansökningen är du dessvärre tvungen att väcka talan vid tingsrätten. Den lag som reglerar detta är lag om betalningsföreläggande och handräckning, det stycke som är relevant för dig hittar du http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19900746.HTM#P33. Med vänlig hälsning
Jens ÅströmRådgivare