FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt22/12/2007

Ersättning vid sakskada

Min son har lånat en moped av ägaren för att åka och hämta dennes kamrat (blev tillfrågad om han kunde göra det). Han krockade med mopeden som blev okörbar (körde ensam). Han erbjöd sig att betala självrisken. Mopeden var endast halvförsäkrad och nu begär ägaren ersätning för större delen av reparationskostnaden. Kostnaden enligt vad ägaren påstå uppgår till ca 11 500:-. Det är ett pris som han skall ha fått från verkstaden. Min son frågade inte och blev inte heller informerad om föräkringen på mopeden då han lånade den. Vad kan vara en rimlig ersättning till ägaren?

Lawline svarar

Hej! Som en allmän civilrättslig regel gäller att den som har hand eller använder annans egendom ansvarar för skador på föremålet som orsakats av vårdslöshet. Enligt skadeståndslagen gäller att ersättningen ska motsvara sakens värde eller reparationskostnaden, se skadeståndslagen (SKL) 5 kap. 7 §. Om kostnadsuppgiften kommer från verkstaden och motsvarar kostnaden för adekvat reparation så skulle med all sannolikhet även en domstol anse denna ersättning vara rimlig. Skadeståndsskyldigheten kan under vissa omständigheter jämkas (minskas) om t.ex. den som orsakat skadan var under 18 år vid skadetillfället, se 2 kap. 4 § SKL. Detta gäller dock inte om skadevållaren har en hemförsäkring som täcker detta. Vänligen
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”