FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt06/12/2007

Preskriptionstid för kontokortskredit

Är preskriptionstiden för en kontokortskredit 3 år? Ändras detta om det är fråga om skulder hos ett inkassoföretag för gamla inköp?

Lawline svarar

Hej! Enligt Preskriptionslagens 2 § 2 stycke är preskriptionstiden 3 år för fordringar mot konsument av näringsidkare om de avser vara, tjänst eller annan nyttighet till enskilt bruk. Detta torde i regel vara fallet med kreditkortsskulder, om inte varorna är köpta för att användas till någon affärsverksamhet utan just för att användas privat. Samma sak gäller om dessa skulder kommit till inkasso. Tänk dock på att preskriptiontiden kan avbrytas och en ny treårspreskription om den som innehar fordran företar en av de preskriptionsavbrytande åtgärderna i Preskriptionslagens 5 §. Dessa är att du utfäster dig att betala, betalar ränta, amorterar eller annars erkänner fordringen. Den kan även avbrytas genom skriftligt krav eller erinran från fordringens innehavare eller genom att denne väcker talan i domstol rörande fordringen eller åberopar denne i domstol. Se Preskriptionslagen http://www.lagen.nu/1981:130. Lycka till! MVH
Tobias AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”